Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Πράξη 19η 27.05.2022 Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων