Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Ορισμός μελών των τριμελών οργάνων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022