Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ