Τρίτη 19 Απριλίου 2022

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» για το Δ.Μ.Σ. στην «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας», Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ