Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION 2022