Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στο ΤΘΔΠΕΠΘ με τίτλο: «Βιωματική Μάθηση, Δράσεις και ενημερώσεις σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους. Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού από το Χθες στο Σήμερα».