Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορή- γηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/2022.