Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος-Φεστιβάλ με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡIΔΕΣ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022