Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αρ. πρωτ. 21675/10-12-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε ανοιχτό μητρώο «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων - Συντονιστών» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων–Θεματοδοτών/Αξιολογητών»