Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 26 η _23.8.2021»