Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 25 η _19.8.2021»