Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση ονομαστικού Πίνακα οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και επικαιροποίηση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Οργανικών Κενών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων -- ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 9η_25.5.2021