Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής και την εφαρμογή τους σε μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 4183/28-09-2020