Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο με τίτλο «Πλημμύρες: ένα διαχρονικό φαινόμενο» Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρες 18.00-21.00