Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Έγκριση διεξαγωγής Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «HACKATHON ATHENS 2021-SELMA» για το σχολικό έτος 2020-2021