Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινoί Πίνακες υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή /ντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων