Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων για την κάλυψη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών: 1ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων, Γυμνασίου Κουνουπιδιανών, Γυμνασίου Βάμου και Γυμνασίου Βρυσών και συνέντευξη υποψηφίων