Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων, Σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικών και αποσπάσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.