Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Πράξη 16η/16-06-2020. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων- Οριστικών τοποθετήσεων