Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

2ηΤροποποίηση Απόφασης Πρόσληψης και Τοποθέτησης-Διάθεσης προσωρινών αναπληρωτριών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών.