Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Χανίων