Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της Δ.Δ.Ε. Χανίων