Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ