Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ" ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ