Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ