Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ