Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2016-17, 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ