Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην ΄΄Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση΄΄ (Α.ΔΙ.Π.)