Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΒΜ-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης-Εκπ/σης Ενηλίκων κι Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών.