Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ