Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ για την εκπαιδευτική επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας του 1ου Γυμνασίου στο ΚΠΕ Καρπενησίου