Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ