Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ