Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Προκήρυξη εκδρομής περιβαλλοντικής ομάδας 2ου Γυμνασίου Χανίων και 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Βενιζέλου