Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΠΡ ΠΥΣΔΕ 23η 13_08_2021