Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής και την εφαρμογή τους σε μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 4183/28-09-2020