Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, σε ιστοσεμινάριο


Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, καλούν τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια,ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00-14:00 σειστοσεμινάριο (webinar) με θέμα την διδασκαλία των αντικειμένων ΦυσικήςΑγωγής, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),


Υλοποίηση εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης : «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π., το πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. -Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. που εμπλέκονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. 

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. 

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/τριας- Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης αφορά τις εξής ομάδες στόχους-ωφελούμενους:

 α) εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) για την υποστήριξη -εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας για την ενίσχυση των μαθητών/τριών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α' ΕΠΑ.Λ.  

β)εκπαιδευτικούς ΕΠΑ.Λ. (όλων των ειδικοτήτων) συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών (Σύμβουλος Καθηγητής/τριας).  

Η επιμόρφωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Οι  ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων είναι η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

“Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, σε ιστοσεμινάριο”


Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Δ/
θμιας Εκπ/σης Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, καλούν τους/τις
εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια,
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00-14:00 σε
 ιστοσεμινάριο (webinar) με θέμα την διδασκαλία των αντικειμένων Φυσικής
Αγωγής, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Το πλήρες έγγραφο ΕΔΩ

Επισκέψεις Ομάδας Φυσικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες.

 


Η ομάδα Φυσικής Αγωγής συνεχίζει να επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των εκπαιδευτικών και να προωθηθούν τυχόν δυσλειτουργίες. Αυτήν την εβδομάδα έγιναν επισκέψεις στο ΓΕΛ Ακρωτηρίου, ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων, Εκκλησιαστικό ΓΕΛ & Γυμνάσιο, Γ/σιο & ΓΕΛ Βουκολιών, Γ/σιο & ΕΠΑΛ Καντάνου, Γ/σιο & ΓΕΛ Παλαιόχωρας. 

Παράλληλα έγινε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Καντάνου - Σελίνου κ. Μπικάκη,  όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και των εγκαταστάσεων.

 Στόχος της ομάδας είναι να συνεχιστούν οι συναντήσεις με τις σχολικές μονάδες και τις επόμενες εβδομάδες.