Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Προσλήψεις 3.862 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.
Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.


Ο πίνακας των ονομάτων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (www.didechan.gr)  στη θέση «Έντυπα» . Οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν έγκαιρα για την συλλογή και την συμπλήρωση προσεκτικά όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες

Οι προσλαμβανόμενοι, θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (www.didechan.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία πρόσληψής τους.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. 
Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. 

Οι πίνακες των ονομάτων για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Συμπιεσμένο αρχείο .zip) 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (www.didechan.gr)  στη θέση «Έντυπα» . Οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν έγκαιρα για την συλλογή και την συμπλήρωση προσεκτικά όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες

Οι προσλαμβανόμενοι, θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων (www.didechan.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία πρόσληψής τους.