Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Εκδίκαση ενστάσεων και σύνταξη αναμορφωμένου προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια, για τη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε Χανίων