Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

KAM Aναφορα στον Le Corbusier

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Πρόσληση σε βραδιά αφήγησης 9-6-16

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ