Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ