Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ