Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης μέλος της European Alliance for Apprenticeships (EAfA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης