Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα ΣΑΕΚ (πρώιν ΙΕΚ)