Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2023-2024