Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024

Αποτύπωση της υφιστάμενης δικτυακής διασύνδεσης / δικτυακής καλωδίωσης μεταξύ των χώρων της μονάδας