Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση Συμμετοχής Μαθητών Γ΄& Β΄ Λυκείου στις Ανοικτές Ημέρες Γνωριμίας "Open Days 2024” του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου