Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Παραλαβή Πιστοποιητικών Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου 2023Α