Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΑΞΗ 106η/02-11-2023 Δ/ΝΤΗ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)