Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένων (μετά τις ενστάσεις) πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χανίων και Υπευθύνων Τομέων στο Ε.Κ. Χανίων